Задължения на членовете

Всеки член на сдружението е длъжен:
  • Да спазва Устава  и да изпълнява решенията на ръководните органи.
  • Да участва в дейността му и да спомага за осъществяване на целите и задачите на сдружението.
  • Да пази и да съдейства за издигането на престижа на Сдружението и неговите членове и да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.
  • Всеки член трябва да заплаща годишен членски внос. Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и се одобрява от Общото събрание. В случай на прекратяване на членството и напускане на Асоциацията, членския внос не се възстановява

Записване за бюлетин Научавайте първи за нашите събития