За нас

Сдружението Българска Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология (БАВОТ) е доброволно, независимо и неполитическо сдружение, чиито идеални цели са нестопански и се свеждат до:
  • Повишаване квалификацията, теоритичната и практическа подготовка на членовете на сдружението в областта на ветеринарната ортопедия и травматология.
  • Популяризиране на приложенията и достиженията на ветеринарната ортопедия и травматология сред ветеринарните лекари – нечленове на сдружението.
  • Популяризиране на приложенията и достиженията на ветеринарната ортопедия и травматология сред стопаните на животни.
  • Развитие и утвърждаване на международния авторитет на българската ветеринарна ортопедия и травматология.
Постигането на целите на сдружението се осъществява чрез организация на теоретико-практически форуми по ветеринарна ортопедия и трамватология, участие в международни организации и на международни форуми, участие на форуми на други ветеринарни организации в Р. България, участие на хуманномедицински и смесени форуми с ортопедико-травматологична насоченост, участие на форуми с посещение от страна на стопани на животни, издаване и разпространения на печатни материали.

Устав на Българска Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология

Записване за бюлетин Научавайте първи за нашите събития