Ранна диагностика на тазобедрена и лакътна дисплазия – КОГА, КАК и ЗАЩО

Публикувано на: 29 март 2017г.

Ранна диагностика на тазобедрена и лакътна дисплазия – КОГА, КАК и ЗАЩО

Кой страда?
Страдат кучета от всички породи, но най-вече едри и гигантски: Немски Овчарки и кръстоските им, Ротвайлер, Санбернар, Нюфаундленд, Голдън Ретривър, Лабрадор Ретривър, Неаполитански Мастиф, БОК, Булдог, Басет, Дог от Бордо, Немски Дог, Блъдхаунд, Булмастиф, Черен Руски териер, Кангал, САО и др. Макар и рядко, заболяването може да се наблюдава и при котки, като предразположени породи са Мейн Кун, Хималайска котка, Персийска и др.

Защо?
Заради сериозните последици, които тези заболявания имат върху нашите пациенти и защото чрез мониторинг и ранно диагностициране, може да предотвратим, или да намалим тежките изменения, които биха могли да настъпят. Голяма част от ежедневната работа на ветеринарния лекар е свързана с извършване на профилактични процедури(ваксинации, обезпазитяване и т.н.). Ранния скрийнинг за тазобедрена и лакътна дисплазия предствалява профилактика в областта на ветеринарната ортопедия.

Кога?
Кучетата от средни и едри породи могат да бъдат подложени на ранен профилактичен скрийнинг на лакътни и тазобедени стави при навършване на 4 месечна възраст, а тези от гигантските породи на 4.5-5 месечна възраст.  Целта на изследването е установяване на вероятността за развитие на тези заболявания, преди да е настъпила клинична изява. Спазването на посочените времеви прозорци е от изключително  важно значение, заради кратките времеви интервали, в който е възможно да бъдат взети адекватни мерки.

КАК?
Изследването включва изготвяне на рентгенови снимки на тазобедрени и лакътни стави в няколко проекции, тест на Ортолани, изчисляване ъглите на редукция и сублуксация на тазобедрените стави(ако тестът на Ортолани е положителен), преценка обхвата на движение на ставите, както и измерване на различни коксометрични показатели, върху изготвените рентгенови снимки.

Тазобедрените стави

Стандартна вентродорзална проекция:
 • дава представа за конгруентността на тазобедрените стави , формата на краниалния ацетабуларен ръб, налични остеоартритни изменения.Жабежка проекция(frog view):
 • дава представа за дълбочината на ацетабулума и процента на припокриване на бедрената глава.


Вентродорзална порекция с дистракция: 

 • дава информация за пасивната халтавост на ставите, която остава прикрита при стандартната вентродорзална проекция. На нейна база се изчислява индекса на дистракция, който има директна корелация с бъдещото развитие на остеоартрит.DAR проекция:

 • чрез тази проекция се изчислява ъгъла на дорзалния ацетабуларен ръб, прави се преценка за неговата форма и се следи за евентуална ерозия.
Тест на Ортолоани, измерване ъгъл на редукция и сублуксация:

 • Ъгълът на редукция е пропорционален на пасивната ставна халтавост, корелира с индекса на дистракция, при по-късното развитие на болестта е редуциран от удебеляването на ставната капсула.
 • Ъгълът на сублуксация е пропорционален на активната ставна халтавост, зависи от степента на запазване на дорзалния ацетабуларен ръб.
 • Стойностите на тези показатели са изключително важни за правилния подбор на пациенти, при ранното хирургично третиране.
 • Могат да бъдат измерени с електронен, или ръчен гониометър.


Лакътни стави

Медиолатерална проекция(120°)

 • дава възможност за преценка конгруентността на ставата, евентуално наличие на субтрохлеарна склероза, очертание профила на медиалния короноид, данни за налични вторични остеоартритни изменения.

Кранио-каудална прокеция с 15° пронация

 • преценка на конгруентността на ставата, медиалния кондил на раменната кост , медиалния короноид.

Медиолатерална проекция в хиперфлексия

 • допълнителна проекция при данни за несрастнал прцесус анконеусОпции за оперативно лечение при ранна диагностика на тазобедрена дисплазия

Ювенилна пубисна симфизиодеза(JPS)

 • процедура, която модифицира биомеханиката и развитието на таза в период на растеж, с цел спиране тенденцията за сублуксация на ставата, подобряване конгруентността и спасяване на ставата от развитие на остеоартрит
 • тесен времеви прозорец - кучета на възраст от 3.5 до 4.5 месеца
 • минимално инвазивна процедура
ключова роля на ранната диагностика, за правилния подбор на пациентиДвойна остеотомия на таза(DPO)

 • тесен времеви прозорец 5-7 месечна възраст при средни и едри породи
 • до 8 месечна възраст при гигантски породи
 • не променя геометрията и ширината на таза(за разлика от тройната остеотомия)
 • ключова роля на ранната диагностика, за правилния подбор на пациентиОпции за оперативно лечение при ранна диагностика на лакътна дисплазия

Дистална остектомия на улната(DUO)

 • подходяща при пациенти със заболяване на медиалния короноид(MCD) и остеохондритис дисеканс (OCD)
 • пациенти на възраст от 4 до 6 месеца
 • подобрява ставната конгруентност
 • освобождаване на радиуса и улната
 • остектомия без фиксиране, 1.5 – 2 см над дисталната физа на улната
самостоятелно, или в комбинация с артротомия/артроскопияПроксимална остеотомия на улната(PUO)

 • подходяща при пациенти със заболяване на медиалния короноид(MCD), остеохондритис дисеканс (OCD), несрастнал процесус  анконеус
 • пациенти на възраст до 15 месеца
 • в комбнация с артротомия/артроскопия
 • подобрява ставната конгруентност
 • освобождаване на радиуса и улната
 • при UAP в комбинация с фиксиране на анконеалния процесус
остеотомия без последваща фиксация


Източници на допълнителна информация:

Записване за бюлетин Научавайте първи за нашите събития