Права на членовете

Членските права на всички членове на сдружението са равни и всеки член има право:
  • Да участва в  дейността и управлението на сдружението чрез участие в Общото събрание или посредством органите за управление
  • Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението по реда предвиден Устава.
  • Да бъде информиран за дейността на сдружението и за всички решения, в приемането на които не е участвал.
  • Да ползва имуществото на сдружението доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени  с решение на тези органи.
  • Да напуска доброволно сдружението.

Записване за бюлетин Научавайте първи за нашите събития