Практически курсове БАВОТ

От Есента на 2021г. БАВОТ стартира проект за провеждане на практически курсове в областта на ветеринарната ортопедия, травматология и неврохирургия. Дългосрочната ни цел е създаване на образователна система за следдипломна квалификация, която последвателно да надгражда теоретична и практична експертиза сред ветеринарни лекари с интерес в областта. Образователните курсове са предназанчени за участници с различен опит, но основният акцент са колеги, които са в началото на ортопедичната си кариера (включително студенти).

Повечето курсове имат модулен формат - един тематичен курс, състоящ се от няколко отделни части.  Първият курс (Въведение в ортопедията)  поставя основите на общите познания в областта на ветеринарната ортопедия и травматология. Следващите модули ще засягат лечението и подхода към по-специфични състояния. Такива са например лечение на тазобедрена и лакътна дисплазия, TPLO, артродези, корективни остеотомии и др.

Курсовете ще бъдат водени от български специалисти с опит в съответните области. За отделни части от модулите (advanced) ще участват и международни лектори с богат опит като преподаватели. 
Първата част е задължителна за участие в другите части на МОДУЛ 1.
Максимален брой участници в курса - 16.

Записване за бюлетин Научавайте първи за нашите събития