Среднодиафизарна фрактура от наклонен тип при подрастващо куче

Среднодиафизарна фрактура от наклонен тип при подрастващо куче
д-р Светослав Христов и д-р Михаил Тодоров
Обединена Ветеринарна Клиника, гр. Варна

Тaки, 7 месечен мъжки Дратхард, тежащ 21 кг е представен в клиниката с остра високостепенна куцота след лов. На клиничния преглед се установява 5-та степен куцота, генерализиран оток на дясна раменна област, крепитация и болезненост при палпация. Извършени са две рентгенографии (медио-латерална и кранио-каудална) на засегнатия крайник
Описание на фрактурата:

1. Открита или закрита: Закрита
2. Фрактурна линия: Единична, дълго наклонена (дължината на фрактурната линия е два пъти диаметъра на костта). Наличието на лек торзионен контур, може да определи фрактурната линия и като такава от спирален тип.
3. Засегната област на костта: Средно-диафизарна
4. Засегната кост: Дясна раменна кост
5. Разместване и надскачване на фрагментите: Краниално и латерално разместване с надскачване около 20 mm
Друга важна информация, която може да се получи от рентгеновите снимки:
Въпреки запазената цялост на кожата, типа на фрактурна линия определя наличието на костни фрагменти с остри краища, които нарушават целостта на заобикалящите костта меки тъкани. В случаят, проксималния фрагмент навлиза дълбоко в мускулното тяло на m.triceps brachii. Преминаващият в близост радиален нерв също може да бъде увереден, което подлежи на допълнително изследване.
Растежните зони в двата края на костта са отворени и изглеждат със запазена активност.

Анализ и планиране на костната фиксация
Анализ на механичните, биологичните и клиничните фактори (Fracture Patient Assesment Score - FPAS)
Според наложената точкова система, представляваща обективен и систематичен подход за вземане на най-правилно решение при лечение на фрактури, нашият пациент попада в средната част на скалата (4-7), което определя висок процент на успешно лечение. Все пак някои фактори трябват да бъдят взети под внимание като например вида на фрактурната линия, пациента се отглежда на двор и е много темпераментен, работно куче, телесното тегло и др.

Фрактурна линия от наклонен тип определя наличието на аксиалните компресивни сили като основни, които трябва да бъдат неутрализирани с използваните импланти. Освен това единичната фрактурна линия дава предимство на открит достъп, директна репозиция на костните фрагменти и пълна реконструкция на костния стълб.
В случая за пълна реконструкция на костния стълб бе избран метод с два 2.7 mm кортикални винта с lag-фект, осигуряващи интерфрагментарна компресия и латерално поставена 3.5 mm динамично-компресивна пластина от неутрализиращ тип. В този си вид пластината неутрализира фрактурните сили, действащи върху реконструираният костен стълб. Две ортогонални рентгенографии бяха извършени след операцията и бяха анализирани по метода на четирите “А”:

Алиниране - оптимално.
Апозиция - оптимална. Фрактурната линия не е видима като цяло, а само малка част от нея се забелязва на медиалния кортекс.
Апарат - добър. Имплантите изглеждат адекватни по размер. Винтовете с lag- ефект могат да бъдат дистанцирани малко повече, с цел по-правилно разпределение на интерфрагментарната компресия. Най-дисталният винт изглежда да е монокортикален, поради видим костен тунел в далечния кортекс.
Най-проксималният винт изглежда поставен в растежната зона, което подлага под съмнение неговата стабилност в костта. Пластината има адекватна дължина като покрива диафизата от проксималната до дисталната растежна зона. В горният си край пластината изглежда преконтурирана, като има разстояние между нея и костта.
Активност - анализира се на по-късен етап при налична рентгенографска активност на костно зарастване.
На стопанинът бе препоръчано кучето да бъде вързано и разходките да бъдат ограничени на повод до извършването на контролни рентгенографии.

Последващи рентгенографии бяха извършени 45 дни по-късно и бяха анализирани по същия начин:

Алиниране - без промяна.
Апозиция - без промяна.
Апарат - без промяна.
Активност - фрактурната линия не се визуализира и фрактурата изглежда напълно консолидирана. Установява се масивен костен калус краниално и медиално, както и латерално минаващ върху пластината.
На стопанинът бе препоръчано Таки да се върне към нормална двигателна активност и отстраняване на фиксиращите елементи на по- късен етап с оглед предназначението на кучето.

След 45 дни нова рентгенография бе извършена и имплантите бяха отстранени, с изключение на винтовете с lag-ефект чиито глави са покрити от костния калус.
Прави впечатление ремоделирането на част от костния калус (особено медиално), известно като закон на Wolf (Wolf’s Law). Контактната повърхност на пластината е гладка и предизвиква атрофия на кортекса под нея, а на противоположния кортекс (който е компресивната повърхност на раменната кост) се оформя масивен калус. След зарастването на костта, новоформирания калус вече не е
необходим и тялото го ремоделира.

Препоръките към стопанина бяха, Таки да бъде разхождан предимно на повод за още 2-3 седмици преди да бъде върнат към обичайната си активност.

Записване за бюлетин Научавайте първи за нашите събития